Objednávky, konzultace: +420 603 500 112

Sekční garážová vrata

Sekční vrata je možno vybrat a dodat jak ze standardizovaných rozměrů společnosti Hörmann, nebo vyrobit na míru po zaměření otvoru a okolních dispozic. Vrata vyjíždí vodorovně pod strop. Sekční vrata horizontálně umístěná zavěšena pod stropem šetří prostor jak před a za vraty tak i po stranách. Správnou volbou pojezdového vedení lze minimalizovat prostorové zatížení nad vraty. Jsou ve většině případů montována za otvor výjimečně do otvoru.

Další možné řešení umístění sekčních vrat je ve vertikálním – svislém pohledu lamel. Vrata v tomto případě zajíždějí podél zdi do místnosti ať už vlevo či vpravo v libovolném úhlu případně lineárně. Na stropě tím nevzniká žádná potřeba závěsů pojezdového vedení a křídlo při otevření nezabírá prostor stropu. Mohou být ovládána pohonem se stejnou funkcí a možnostmi jako u vrat horizontálně umístěných. Pohon je možno umístit na zeď, nebo v případě dostatečného ostění-místa po stranách na strop souběžně s překladem. Lze je taktéž dovybavit bezpečnostními prvky či zvláštním ovládáním (např. kódovou klávesnicí)

Posledním řešením sekčních vrat jsou vrata dvoukřídlá vyráběná z identických panelů. Osazena rámem, zárubní s možností otevírání pomocí pohonu.

Do sekčních vrat lze v případě dodržení určitých technických podmínek vložit personální průchozí dvířka. Integrace dvířek je možná i dodatečně do již namontovaných sekčních vrat.